FUNKCE & PROSTOR | INTERIER DESIGN

Koncept interiéru se vždy odvíjí od dvou základních faktorů, kterými jsou FUNKCE a PROSTOR. Právě tyto dva faktory jsou jádrem kvalitního designu! Shodou okolností jsem kdesi v kyberprostoru narazila na příhodnou fotografii, která je výtaným úvodem tohoto článku.

“Recognizing the need is the primary condition of design.”

Recognizing the need is the primary condition of design.

Zdroj: pinterest.com

Jaký by tedy měl být postup při návrhu interiéru?

Funkce

Každý kdo se pouští do navrhování interiéru by měl v prvé řadě zvážit funkci, kterou obytný prostor bude v budoucnu plnit. Proto není od věci vytvořit si vlastní seznam požadavků na váš dům či byt. Požadavky by měly obsáhnout otázky typu: atmosféra, styl výzdoby, jaké věci máte nejraději, jak by se měli cítit ostatní (ať už obyvatelé domu či pouhý návštěvník) když vstoupí do dveří apod. Dalším krokem je zamyšlení se nad tím, co každý obyvatel domu rád dělá. Konkrétně jaké činnosti předpokládáte, že budou doma probíhat. Dobré je začít od těch obecných jako je práce, odpočinek, vaření, zábava, koupání, psaní, hraní si aj. Na obecné činnosti navázat úvahou o osobních činnostech, pod kterými si lze představit koníčky, cvičení apod.

apple_home_office

Zdroj: pinterest.com

“Funkce je vždy základem úspěšného osvětlení.”

Funkci každé místnosti by člověk při návrhu interiéru rozhodně podceňovat neměl, neboť od funkce místnosti se dále odvozuje každý prvek jejího designu a zařízení. Největší vliv má funkce například na osvětlení místnosti. Což je svým způsobem i logické, když uvážíte, že každá činnost vyžaduje určitý druh osvětlení. Proto je nutné se hned na začátku rozhodnout, co se v každé místnosti bude dělat a kde přesně. Od funkce dané místnosti se také odvíjí kolik zvolit úložného prostoru a především kam jej umístit.

The Helen Green Design Showroom in Chelsea, London

Zdroj: pinterest.com

Blackhaus Studio

Zdroj: pinterest.com

foleyandcox.com

Zdroj: pinterest.com

Modern Scandinavian White kitchen

Zdroj: pinterest.com

estmagazine.com.au

Zdroj: pinterest.com

walhalla.com

Zdroj: pinterest.com

Follow:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.